Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Botngaard tester Offshoreskjørt

I samarbeid med Marine Harvest har Botngaard utprøving av offshoreskjørt på Færøyene.

 

Gjennom utprøving på noen av verdens tøffeste oppdrettslokaliteter vil vi kunne lage enda bedre skjørt i fremtiden. Med dette referanseprosjektet vil vi få bedre forståelse for hvordan eksponerte lokaliteter påvirker bruk av permaskjørt:

  • Finne grenseverdier for strøm og bølger
  • Avdekke hvordan skjørtkonstruksjonen påvirkes i forhold til nødvendig dybde, nedlodding, skjørtets skjelett og forsterkninger
  • Begroing, renhold
  • Vedlikeholdsbehov og skjørtets levetid
  • Nødvendig skjørtdybde i forhold til strøm og omrøring av luselarver
  • Kombinasjonen rensefisk/permaskjørt i forhold til strøm og bølger

Aktuelle permaskjørt funksjonstestes i en 2 mnd. periode. Oppstart apr. 2016. Selve prosjektet starter i forkant av høstutsett 2016 og avsluttes høsten 2017. Prosjektet skal benyttes som referanse på Færøyene, men også i andre markeder

 

 Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen