Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Ellingsen Seafood bekjemper lusa med permaskjørt fra Botngaard

- De første skjørtene vi kjøpte i 2011 brukes fremdeles. Vi har ikke kassert et eneste skjørt fra Botngaard, sier produksjonsansvarlig matfisk, Svein Andorsen. Siden 2014G har vi hatt skjørt på alle merdene. Skjørtene er en del av ukentlig sjekkliste. Vi bruker kun permaskjørt fra Botngaard, opplever minimal slitasje på skjørtene og har fått tilbakemelding fra servicestasjonen som opplever skjørtene som solide.

Ellingsen Seafood AS har fokus på kvalitet gjennom alle ledd fra sjø til leveringsklart produkt. Alle kvalitetssystemer blir fortløpende revidert for å sikre at så vel fiskevelferd og produksjonsetikk som fysisk kvalitet på produktet ivaretas på best mulig måte.

Det Skrova baserte oppdrettsselskapet har lang erfaring med permaskjørt og var sammen med Botngaard deltakere på det store permaskjørtprosjektet i samarbeid med SINTEF og FHF.

- Alle våre skjørt monteres på innsiden av merd, skjørtene monteres før nota går i merden og står helt frem til slakting. Permaskjørtene er enkle å montere og hvis det gjøres ordentlig trengs det kun ukentlig inspeksjon frem til de tas opp.

- Frem til juni 2015 trodde vi at skjørtene hadde stor negativ effekt på oksygenmetning. Flere oksygenloggere gir oss nå mer informasjon. Vi ble overrasket når fjerning av skjørt ikke gjorde noe utslag på oksygenmetning i overflate. Måling gir økt kunnskap og vi anbefaler at man kjøper flere loggere.

Ellingsen Seafood har skjørt på alle merdene, de bruker rognkjeks, helsefôr, brakklegging, i tillegg til at de også har strengere krav til lusetelling, som gir god og lik oversikt i alle merdene.

-Dette er vår strategi for å få bukt med lusa. Vi tar problemstillingen knyttet til lakselus på største alvor, og målet vårt er å være i forkant og tidlig ute. Det er vi som skal ha kontroll på lusa og ikke den som skal kontrollere oss, sier Administrerende direktør, Line Ellingsen i en kommentar til ilaks.

- Jeg vil si at skjørt på deler av anlegget gir effekt, skjørt på hele anlegget gir bedre effekt, skjørt i hele området gir enda bedre effekt og skjørt langs hele kysten gir best effekt, sier Andorsen avslutningsvis.

 

Om Ellingsen Seafood

Fra sin spede begynnelse i 1947, har selskapet Ellingsen Seafood utviklet seg til et av Nord-Norges største havbruksselskaper, med opptil 100 medarbeidere i sesongen.

Ellingsen Seafood er et havbruksselskap med hovedvekt på oppdrett, slakting, salg og eksport av laks. I sesong produseres også hvitfisk - saltet eller tørket, i tillegg til mottak av hval.

Ellingsen Seafood AS har egen smoltproduksjon i selskapet Silver Seed.

De har 11 tillatelser med produksjon i Vågan, Flakstad, Tjeldsund, Hadsel, Lødingen og Tysfjord kommune. Det meste av fisken blir slaktet ved slakteriet i Skrova, mens noe slaktes hos eksterne aktører.

 

 Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen