Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Lukket ventemerd - Kråkøy Slakteri

Mattilsynet har nå godkjent Botngaard sitt «Lukket Ventemerd»-system som fullverdig alternativ til «lukket slakting» fra brønnbåt i forhold til sanitærslakting av fisk.

 

Kråkøy slakteri har hatt Lukket Ventemerd i drift siden august 2015 - med svært gode resultater.

 

Merden består av det som opprinnelig var to stålmerder som nå er slått sammen for å danne en ventemerd på 12 x 51 meter og har ca. 8,5 meters dybde på posen.

 

Systemet består av to pumper for inntaksvann med diffusorrør, to strømsettere som sørger for fordelingen av vannet inne i merden og to kraftige utløpspumper som sender avløpsvannet gjennom filter og UV før det returneres til sjøen.

 

Et avansert styringssystem for kontroll av vannmengde og nivå i merden er utviklet for å unngå problemer med nedsynkning av konstruksjonen. Prosessvannet fra slakteriet samt returvannet fra filtrene blir også renset og dette gir samlet en unik hygienemessig barriere mellom laksen som står i ventemerden og området utenfor Kråkøy Slakteri. Dette igjen gjør slakteriet i stand til å gjennomføre sanitærslakting av laks med sykdom eller parasitter.

 

Fordeler med Lukket Ventemerd:

  • Benytte eksisterende ventemerder i sjø
  • Komplett lukket system
  • Ikke forringelse av merdmiljø
  • Kostnadsmessig forsvarlig
  • Robust. Enkel i drift.

 

Les mer her...

Ønsker du å komme på besøk å se på anlegget kontakt Magnus Stendal

 Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen