Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Botngaard: stolt partner i NCE Aquatech Cluster

Botngaard har i en årrekke vært partner i AkvArena. Med opprettelsen av NCE Aquatech Cluster vil vi, som partner i en av verdens største havbruksklynger, levere teknologi for bærekraftig vekst i akvakultur.

Klyngens over 100 virksomheter representerer en omsetning på tilsammen 47,5 Mrd og har totalt ca 15.500 ansatte (2015). Foruten Botngaard består klyngen av blant annet virksomheter som Aqualine, Aqua Gen, Stranda Prolog, AKVA Group, Xylem Water Solutions, Salmar, Lerøy og Åkerblå. I tillegg er kunnskapsmiljøene NTNU, SINTEF, Nofima, MARINTEK, Akvaplan Niva, NINA og Veterinærinstituttet med i klyngen.

– Denne klyngen bør kunne ta en solid posisjon innenfor mulighetsområdet havrommet, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag, i en uttalelse til kyst.no – Prosjektet er godt etablert og fremstår allerede som en sterk og helhetlig leverandørgruppe til oppdrettsindustrien, legger hun til.

 

Om NCE Aquatech Cluster:

Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster Programme. Klyngens fokusområde - bærekraftig matproduksjon i sjø - samt deltakernes tyngde og felles ambisjoner mot et internasjonalt marked, ga klyngen status som NCE-prosjekt sommeren 2016.

Tildelingen av status som NCE gir Aquatech Cluster muligheten for en tiårig finansiering fra Norwegian Innovation Clusters, klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet.

Visjonen for den nye klyngen er å utvikle teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Dette skal gjennomføres med bidrag til teknologiutvikling for lakseoppdrett i Norge og utvikling av teknologi for andre arter Worldwide. I tillegg skal klyngen bidra på andre områder som eksempelvis kompetanseheving, markedsutvikling, nettverksaktiviteter mv.

Gjennom NCE-prosjektet skal klyngen jobbe for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren, gjennom å:

  • Utvikle og levere teknologi for en bærekraftig vekst innen global havbasert matproduksjon
  • Løfte leverandørindustrien innen havbruk til å bli en av Norges fremste eksportindustrier
  • Muliggjøre en bærekraftig firedobling av norsk oppdrettsproduksjon innen 2050

 

Besøk NCE Aquatech Cluster sin hjemmeside

 

 Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen