Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Permaskjørt for å redusere håndtering av fisk

Permaskjørt er et verktøy i kampen mot lakselusa som gjør at man kan begrense håndtering av fisk.

Opplining, trenging, pumping og behandling er en påkjenning for fisken. Skader på fisk og økt dødelighet er ikke et ukjent fenomen. Fisken har det best når den får være i merda, det underbygges av oppslag i media som:

«Mistet 6 200 fisk under avlusing» - ILaks, 23.03.2016

«32 700 fisk døde under avlusing» - Intrafish 23.03.2016

«Mattilsynet har oppdaget store skader på fisken etter at den er blitt spylt for lus» Ilaks, 02.03.2016

 

Sulting og dårligere tilvekst

Med gjentatte behandlinger går antall sultedager opp. Selv om Lusedata.no anbefaler minimum 2 dager sulting før behandling er realiteten 3-4 dager, enkelte oppdrettere sulter opp til 7 dager for å få en robust fisk som tåler behandlingen bedre. Dette gir dårligere tilvekst og lavere slaktevekt. Kan man begrenset antall sultedager gjennom forebyggende tiltak som permaskjørt og rensefisk vil man få mer igjen for fisken ved slakting.

 

Håndtering og dødlighet

Tall som ble presentert på Sjømat Norge Havbruk Midt og akvARENA sin fagsamling viser at antall døde fisk har gått ned, men at den gjennomsnittlig størrelsen på fisken som døde har økt. Statistikk viste at den økte dødligheten av stor fisk i stor grad skyldtes håndtering. Som vi vet skyldes håndtering av fisken ofte tiltak i forbindelse med lusebekjempelse. I følge tall fra Lusedata.no ble det i Nord-Trøndelag avlust 7,9 ganger per lokalitet i 2015. Det må være et mål for oppdrettere å håndtere fisken så lite som mulig.

 

Permaskjørt som forebyggende tiltak

Luseskjørt kan gi 50-60 % redusert lusepåslag. Sammen med rensefisk som kan redusere lusemengden med opp til 30 % vil dette senke behovet for håndtering til det absolutte minimum. Mattilsynet har uttrykt bekymring for utstrakt bruk av lusespylere. Botngaard mener lusespylere og lignende behandlingsformer kan fungere for å ta toppene men at forebyggende tiltak bør prioriteres. Som nevnt tidligere så har fisken det best i merda og oppdrettere bør redusere håndteringen så langt det lar seg gjøre. Permaskjørt er et naturlig virkemiddel for å oppnå dette.

 

Ny brosjyre for permaskjørt

Botngaard har laget en ny brosjyre for permaskjørt for å svare på hvorfor Botngaard skal være den foretrukne leverandøren av skjørt mot lus.

I brosjyren får du en oversikt over hvordan skjørtene er bygget opp, alternativene og løsningene dere har for tilvalg. Hva du bør ta hensyn til ved bruk og en oversikt over den fyldige dokumentasjonen som ligger bak våre permaskjørt.

 

Last ned brosyren her

 

 Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen