Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Botngaard satser millioner på lukkede merdkonsept

Magnus Stendal som er leder for systemleveranser i Botngaard, forteller de investerer flere titalls millioner i utvikling av lukkede merdkonsepter de neste årene.

Stendal forteller til at de har et definert utviklingsprogram for lukkede merdkonsepter, som nå går over flere år.

– Hver nye installasjon vil inneholde flere teknologiske løft, forteller han, og legger til at løsning for slamhåndtering skal leveres på deres neste installasjon.

 

Lukket løsning til eksisterende anlegg

Botngaard System har siden 2010 jobbet med utvikling av lukkede merder. Selskapet leverer en løsning hvor man med en spesialduk og tilhørende systemer, kan lukke produksjonen på eksisterende lokaliteter og flytekrager.

– Løsningen er resultat av tre store utviklingsprosjekter i perioden 2012-2016, som har vært et samarbeid mellom oppdrettere, utstyrsleverandører og Sintef Ocean, forteller han.

Botngaard System er dukprodusent, samt leder leveranseprosjektene og koordinerer service og vedlikehold. Xylem står for sjøvannsinntak, vannbehandling, sensorikk og kontroll samt styringssystem i merden, og Storvik Aqua leverer løsningen for oksygenregulering i systemet.

– Vi har levert lukkede merder fra 2500 kubikk til 7000 kubikk. Så langt har vi levert systemer i ulike størrelser, men det finnes nok begrensninger.

 

Omfattende analyser for dimensjonering

For det er ikke «bare bare» å få på plass en lukket merd, og det er ikke sikkert at lokaliteten er egnet for en slik produksjon.

– Før man får løsningen installert på en lokalitet starter vi en omfattende prosjekteringsfase, ledet av teknisk sjef Harald Tronstad (Dr.ing marinteknologi), i tett samarbeid med Aquastructures, eller annet godkjent sertifiseringsorgan, opplyser han.

Overnevnte skal ta en vurdering og godkjenning av eksisterende anlegg og komponenter som flytekrage, fortøyning, flåte med mer.

– Deretter gjennomføres en globalanalyse for å dokumentere at anlegget tåler de lokale og globale kreftene som anlegget kan bli utsatt for på lokalitet, med en lukket merd-løsning installert. Det er en omfattede prosess. Det er veldig viktig at anlegget dimensjoneres riktig både ut fra både miljøkrefter og tekniske installasjoner, understreker han.

 

Om de så konkluderer med at anlegget er egnet for den lukkede løsningen, gjøres en detaljprosjektering, før de starter produksjonen av komponenter, spesialtilpasset forholdene.

– Så bistår vi under oppstart og testkjøring og gjennomfører opplæringsprogram til kunde og inspeksjon og godkjenning av anlegg av sertifiseringsorgan, samt utstedelse av anleggssertifikat før fisken går i merden og man setter i gang testprogram gjennom fiskeproduksjonen.

– Lukkede merder med duk er ingen ny oppfinnelse. Det ble bygd slike merder på 80- og 90-tallet der man tok fram slakteklar fisk. Det er de samme prinsippene som benyttes i alle lukkede merder på markedet i dag og grunnprinsippene har man kontroll på. Det som er avgjørende for suksess med lukkede merder fremover er teknologiutviklingen i installasjonene, slår han fast.

 

Løsningen til Botngaard skal kunne installeres på en uke, og det hele starter med at fire til seks uavhengige sjøvannsinntak monteres til den eksisterendeflytekragen.

– Så har vi en spesialkonstruert duk med justerbare avløpsventiler som trekkes rundt noten og festes i flytekragen. Oksygenslanger monteres så i merden for automatisk okygenregulering og sensornettverk installeres for kontinuerlig overvåking av merdmiljø og vannstand, forklarer han

– Da har man kontroll og styringssystem for automatisk drift, overvåking av driftsstatus komponenter, alarmering ved avvik, og dokumentering av trender.

Han påpeker at å montere en duk på en merd tar under en time, mens en komplett installasjon av det lukkede konseptet kan gjøres på en uke.

– Et leveranseprosjekt tar imidlertid lengre tid. Her beregnes fire til seks måneder.

 

Vil begrense produksjonstiden i sjø

Noe pris for konseptet ønsker han ikke å oppgi, men han sier at løsningen er en kostnadseffektiv måte å bygge lukket merd på sjø.

 – I oktober leverer vi vårt fjerde anlegg, og vi ser stor interesse for en lukket produksjon. Vi har stor tro på at lukkede merder i sjø er en del av fremtidens lakseproduksjon, men mener ikke all lakseproduksjon skal lukkes, slår han fast.

– Det handler ikke om å flytte hele produksjonen av laks inn i lukkede produksjonsenheter. 80-90% av påveksten skal fortsatt skje i åpne merder. Visjonen er imidlertid å redusere produksjonstiden i åpne merder med opptil 50 prosent. Fra dagens 16-20 måneder ned til 8-10 måneder.

Grunntanken deres er å flytte 70 til 100 grams smolt fra landanlegg over i lukkede merder i sjø.

– Der skal de få spise, vokse og tilvenne seg sjøvann i skjermede omgivelser de første månedene, inntil de blir mellom 500 gram, til halvannet kilo. Sterke og robuste skal de så overføres til livet i åpne merder. Og det er i siste påvekstfase i åpne merder den store gevinsten skal hentes: Raskere vekst og redusert svinn, konkluderer han.Tilbake
Tilbake

Tilbake til toppen