Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Historikk

Botngaard AS ble etablert i august 2009 med fokus på produksjon av presenning til oppdrettsnæringen. Etableringen av selskapet hadde utgangspunkt i oppdrettsnæringens store utfordringer rundt oppblomstring av lakselus og myndighetenes arbeid for å redusere dette problemet. Selskapet fulgte diskusjonen rundt utforming av Forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg, som første gang ble vedtatt i august 2009.

Denne forskriften bestemte at behandling av fisk (medisinering) må gjøres i lukket anlegg, som for. eks. med hel presenning. Senere tillegg til forskrift har bekreftet og videre forsterket dette kravet, og i dag er det slik at alle anlegg må kunne gjennomføre lukket avlusing. De største eierne ved stiftelsen var Bjugn kommune, Braa Bygg AS og ansatte. Senere har LEN AS (Leiv Eiriksson Nyskaping AS) og Trollinvest AS også kommet inn på eiersiden.

Botngaard AS har siden oppstarten etablert et godt sammensatt styre med bred kompetanse innen oppdrett og forretningsutvikling. Styret har arbeidet målbevist med planer for utvikling av selskapet og i september 2016 flyttet Botngaard inn i nye produksjonslokaler på Valsneset i Bjugn kommune. Det nye anlegget er på 2.600 m2 og er fullt ut operativ med ny og moderne maskinpark.

 Tilbake til toppen