Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Avlusingspresenning

Hel presenning for bruk ved avlusing til alle typer merder.

Ønsket om design og styrke varierer fra oppdretter til oppdretter og Botngaard skreddersyr derfor ut i fra den enkeltes ønske. Vår erfaring viser at det er meget viktig med rett volum ved avlusing. Botngaard leverer derfor duk med design som sikrer dette. Vår erfaring er at tilpasset utstyr gir best resultat og riktig pris. Tilpasset mengde til aktuell biomasse vil også gi bedre økonomi og miljømessig gevinst.

Botngaard AS har siden oppstarten i 2009 utviklet presenninger for bruk ved avlusing. Selskapet fokuserer kun på produkter av presenning til oppdrettsnæringen og har så langt levert flere hundre presenninger. Vi har også gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av produkter av presenning. Utviklingsprosjektene har også ført til flere nye produkter som hel presenning for bruk med hydrogenperoksid.

Gjennom prosjektet Dukbasert avlusing har Botngaard AS sammen med oppdrettere, leverandører og FoU institusjoner som Sintef Fiskeri & Havbruk hatt fokus på å kunne gjennomføre avlusingsprosessen med mindre medisinforbruk og best mulig resultat både for fisk, røktere og miljøet.

 

FLAT HELPRESENNING
Den tradisjonelle duken

Hel presenning for bruk ved avlusing til alle typer merder. Ønsket om design og styrke varierer fra oppdretter til oppdretter og Botngaard skreddersyr derfor ut i fra den enkeltes ønske.

 

MUFFINSDUK
En avlusingsduk for miljøet!

Designet på muffinsduken er tatt frem for å redusere omkrets på duken, noe som letter monteringen på merd. Omkrets er lik merden pluss 3%. Mest mulig lik dybde gir minst belastning både for fisk og merd. Det gir også mulighet til å fordele oksygen på beste måte, i hele dukens volum.

 

KONISK DUK
For spissnøter eller reduksjon av volum!

Konisk presenning er også kjent som kjegleformet presenning eller Kinahatt. Omkrets er lik merden pluss 6 %. Passer spesielt godt til spissnøter men brukes i tilfeller hvor man ønsker å begrense volumet.

 

FIRKANTIG DUK
For stålanlegg

Kvadratisk eller rektangulære presenninger er skreddersydd til stålanlegg. Vi leverer også slike presenninger som skuffer/muffins. Det er størrelsen på buret og ønsket behandlingsvolum som bestemmer størrelsen på duken.

 

Klikk her for å lese mer om muffinsduk fra Botngaard.

Les mer om prosjektet "Modellforsøk med dukbasert avlusing" her.

 Kontakt oss om
AvlusingspresenningTilbake til toppen