Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Permaskjørt

Nyhet! I versjon 2018 har vi revolusjonert produksjonene av luseskjørt.

Nye materialer i topp og bunn og duk med ekstra sterk rip-stop gir et skjørt som har stor styrke og er ekstremt konkurransedyktig på pris. Vi har selvfølgelig testet skjørtet på tøffe lokaliteter og er sikre på at det gjør jobben! 

Alle Botngaards permaskjørt er skreddersydd til den enkelte lokalitet. Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil faktorer som merdstørrelse, slitestyrke og utforming bli vektlagt. Slik kan vi levere et produkt som gjør jobben for oppdretterne så enkel som mulig.

Vi har gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av permaskjørt.

 

Se vår brosjyre om permaskjørt

 

Teknisk dokumentasjon

Permaskjørt kategoriseres som ekstrautstyr, og Aquastructures har kontrollert at denne tilfredsstiller krav satt i NYTEK-forskrift og NS9415:2009. Tegninger, beregninger og utførelse er gjennomgått. Ekstrautstyret er vurdert og dokumentert for bruk innenfor de spesifiserte rammene av Aquastructures AS i:

 • Teknisk rapport: Analyse av permaskjørt for Botngaard.
  Dok nr. TR-30678-1751-1
 • Teknisk rapport: Metodikk for modellering av permaskjørt for Botngaard.
  Dok nr. TR-30678-1751-2

Permeabilitet

Vanngjennomtrenging i duken er undersøkt i et eget forsøk ved U.S. Naval Academy i Annapolis, Maryland, USA Testen viste at duken slipper gjennom 285 liter per m² per minutt ved en strømhastighet på tilnærmet 17cm/sek. vinkelrett på duken. Er strømhastigheten høyere slipper den gjennom mer vann og motsatt så slipper den gjennom mindre ved lavere strøm-hastigheter.

 

 

Logistikk & løsninger

Ønsker du montering eller service på permaskjørt? - Les mer...

Trenger du oksygeneringsløsning for merder med permaskjørt? - Les mer...

 

Info om permaskjørt

Lakselus er, sammen med rømming, regnet som den største utfordringen for havbruksnæringen i Norge i dag. Det har blitt påvist større lusepåslag på oppdrettslaks som oppholder seg i de øverste vannlagene. Skjerming av den øvre delen av en oppdrettsmerd kan derfor redusere lusepåslag betraktelig.

Bruk av permaskjørt gir fordeler:

 • 50-80 % mindre lusepåslag
 • Færre avlusninger
 • Mindre bruk av kjemikalier
 • Mindre håndtering av fisken
 • Redusert behov for rensefisk

Les mer om permaskjørt fra artikkel i Norsk Fiskeoppdrett

Les mer om prosjektet "Permanent skjørt for redusering av luspåslag på laks" på FHF sine sider

Les mer om permaskjørt for å redusere håndtering av fisk

 

 Kontakt oss om
PermaskjørtTilbake til toppen