Forstørrelsesglass
Det engelske flagget

Utviklingsmiljø

Botngaard AS skal utnytte det faktum at selskapet holder til i verdens største og beste oppdrettsregion og i nærhet til Skandinavias største FoU miljø. Utviklingen som foregår på Valsneset i Bjugn kommune, hvor selskapet har bygd en ny moderne fabrikk, bidrar sterkt til at miljøet rundt selskapet støtter opp om de planlagte aktiviteter.

Sentrale aktører for selskapets utvikling vil være:

SINTEF
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi skaper verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon, og utvikler løsninger og teknologi som tas i bruk.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS representerer kompetanse og bransjekunnskap innen utnyttelse av fornybare marine ressurser. Hvert enkeltområde har tilgang på spesiallaboratorier og erfarne medarbeidere. Ved å fremby disse ressursene til våre kunder enkeltvis eller i tverrfaglig kombinasjon skal vi framstå som attraktive samarbeidspartnere.

NTNU
Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

FHF
FHF forvalter betydelige midler for sjømatnæringen, midler som investeres i næringsrettet FoU for å bidra til lønnsomhet og vekst. Det meste av FHFs aktiviteter er definert i handlingsplanene som er godt forankret i næringen, ikke minst gjennom diskusjonene i de enkelte faggrupper.

Utstyrsleverandører til oppdrettsbransjen
Botngaard samarbeider med flere utstyrsleverandører til oppdrettsbransjen, spesielt med tanke på felles utvikling av løsninger for enkel og effektiv bruk av presenning.

Oppdrettere
Botngaard leverer presenning til de fleste oppdrettsselskaper i Norge (se referanser). Flere av disse bidrar sterkt til at selskapet stadig får informasjon om hva som bør/ kan forbedres. Tilbakemeldingen fra oppdrettsselskapene tyder også på et behov for opplæring i forbindelse med bruk av hel presenning. 

Offentlige instanser
De offentlige utviklingsselskaper som for eksempel Innovasjon Norge blir viktigere og viktigere i forbindelse med utvikling av ny industri i Norge. Botngaard har et godt samarbeid med Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag og samarbeider om å utvikle flere prosjekter.Tilbake til toppen